Łódzkie Porozumienie Doktorantów

Opublikowano w June 10, 2014
Napisany przez admin admin
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przedstawiciele Samorządów Doktorantów Łódzkich Uczelni – PŁ, UŁ, UM - oraz jednostek naukowych, poprzez podpisanie statutu, zawiązali Łódzkie Porozumienie Doktorantów.  W spotkaniu uczestniczyli: marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów –  mgr inż. Marta Dendys(AGH Kraków), władze łódzkich uczelni i jednostek naukowych oraz liczne grono doktorantów.
Marszałek Witold Stępień wyraził satysfakcję z faktu, że do zawiązania porozumienia dochodzi na terenie Urzędu Marszałkowskiego, podkreślając, że może ono zaowocować nie tylko organizacją wspólnych imprez i akcji, ale także możliwością zabiegania o środki unijne. Znaczenie porozumienia akcentowali także przedstawiciele poszczególnych uczelni, patronujących przedsięwzięciu.
Cele, jakie stawia sobie Łódzkie Porozumienie Doktorantów, to przede wszystkim reprezentowanie grupy młodych naukowców oraz pomoc w komunikowaniu się z Krajową Reprezentacją Doktorantów i władzami samorządowymi. W grę wchodzi również  realizacja interdyscyplinarnych projektów i konferencji naukowych. Łódzkie Porozumienie to także platforma komunikacji oraz integracji doktorantów województwa. (m)

Źródło: 
http://www.lodzkie.pl/aktualnosci/archiwum-aktualnosci/%C5%82%C3%B3dzkie-porozumienie-doktorant%C3%B3w
© Copyright 2012 by Łódzkie Porozumienie Doktorantów. All rights reserved.