Stypendia 2014 dla młodych naukowców przyznane!

Opublikowano w June 10, 2014
Napisany przez admin admin

Już po raz drugi Marszałek Województwa Łódzkiego nagrodził łódzkich doktorantów przyznając im stypendia naukowe. Należy podkreślić, iż program stypendialny wspierający młodych naukowców z województwa łódzkiego to jedno z działań w ramach realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji projektu pn. „Łódzkie intelektualne – II edycja”.

Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich zgłoszonych do programu stypendialnego przez rektorów lub prorektorów szkół wyższych, dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorów instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Stypendium przyznawane jest na realizację innowacyjnego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

W dniu 28 marca 2014 r. Komisja Stypendialna po analizie i rozpatrzeniu wniosków dokonała oceny merytorycznej wniosków i zarekomendowała 9 kandydatów do przyznania stypendiów. Natomiast Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2014 r., przychylił się do propozycji Komisji i podjął uchwałę nr 424/14 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców w 2014 roku. Dofinansowanie o łącznej kwocie 150 tys. zł przyznano następującym osobom:

Lp.

 Nazwisko i imię stypendysty

Nazwa wnioskodawcy

Kwota stypendium

1

Skwarczyńska Agata

Politechnika Łódzka

20 000,00 zł

2

Znajdek Katarzyna

Politechnika Łódzka

18 000,00 zł

3

Sowińska Aleksandra

Politechnika Łódzka

18 000,00 zł

4

Ziemba Marika

Uniwersytet Łódzki

18 000,00 zł

5

Sobczak Marta

Uniwersytet Medyczny
w Łodzi

18 000,00 zł

6

Jabłońska Małgorzata

Uniwersytet Łódzki

18 000,00 zł

7

Kamińska Dorota

Politechnika Łódzka

18 000,00 zł

8

Brzozowska Zofia

Uniwersytet Łódzki

5 000,00 zł

9

Zelga Piotr

Uniwersytet Medyczny
w Łodzi

17 000,00 zł

 

Do II edycji konkursu zostało zgłoszonych 109 wniosków, 108 z nich pozytywnie przeszło ocenę formalną. Najwięcej aplikacji, bo aż 41 wpłynęło z Politechniki Łódzkiej, 39 wniosków złożyli doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego, 28 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i 1 - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Najliczniej reprezentowaną przez kandydatów dyscypliną naukową jest medycyna, biologia medyczna oraz chemia.

Wszystkim stypendystom gratulujemy!

Do pobrania:
Ranking Młody Naukowiec 2014

Źródło: http://www.intelektualne.lodzkie.pl/stypendia-i-konkursy2/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

© Copyright 2012 by Łódzkie Porozumienie Doktorantów. All rights reserved.