O nas

 
Łódzkie Porozumienie Doktorantów jest organizacją skupiającą środowisko młodych naukowców regionu łódzkiego. Zostało zawiązane w marcu 2014 r. poprzez podpisanie statutu ŁPD przez samorządy doktoranckie czterech jednostek naukowych: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Celem działalności jest przede wszystkim integracja środowiska młodych naukowców w Łodzi i realizacja przez nich interdyscyplinarnych projektów naukowych. Formalne przystąpienie do organizacji jest możliwe w momencie podpisania Statutu, natomiast ŁPD jest otwarte na współpracę z wszystkimi organizacjami zainteresowanych współpracą z młodymi naukowcami.
ŁPD stawia sobie za cel ścisłą współpracę z organami władzy samorządowej i realizację projektów naukowych wychodzących naprzeciw problemom regionu oraz wspomagających jego zrównoważony rozwój.
 
 • Członkowie:
§  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 
§  Politechnika Łódzka
§  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 • Prezydium:
  • Przewodniczący
   • mgr inż. Aleksandra Woźniak 
  • Wiceprzewodniczący
   • mgr inż. Norbert Kępczak Komisja ds. Promocji
   • mgr Marcin Ciszewski Komisji Programowa
  • Pełnomocnik ds. Naukowych
  • Sekretarz 
  • Rzecznik Prasowy
 •  
  • Statut:
   • Pobierz
  • Protokoły z posiedzeń
© Copyright 2012 by Łódzkie Porozumienie Doktorantów. All rights reserved.