© Copyright 2012 by Łódzkie Porozumienie Doktorantów. All rights reserved.