Projekty

Letnia Szkoła Doktorantów jest projektem realizowanym przez Łódzkie Porozumienie Doktorantów we współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów. Konferencja ma służyć podnoszeniu kompetencji członków samorządów doktoranckich z całej Polski. Organizowana będzie na terenie województwa łódzkiego.
  • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Konferencja realizowana jest przez Pełnomocnika ds. Naukowych ŁPD – Ewę Skorupską. Realizacja I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej przewidziane jest w styczniu 2015 r.
© Copyright 2012 by Łódzkie Porozumienie Doktorantów. All rights reserved.